Quy trình khiếu nại về quyền riêng tư

Hàng ngày, mọi người lên YouTube để chia sẻ video và giao lưu với nhau. Chúng tôi muốn bạn cảm thấy an toàn khi ở trên YouTube, chính vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn cho chúng tôi biết nếu video hoặc nhận xét nào đó trên trang web vi phạm quyền riêng tư hoặc khiến bạn cảm thấy không an toàn.

Chúng tôi hiểu rằng bạn có thể không cảm thấy thoải mái với tất cả nội dung có hình bạn trên YouTube nên chúng tôi đã tạo ra quy trình này nhằm giúp bạn gửi đơn khiếu nại về quyền riêng tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn có thể được nhận dạng duy nhất trong nội dung mà bạn muốn báo cáo trước khi tiến hành Quy trình khiếu nại về quyền riêng tư.

Nếu người khác sao chép nội dung mà bạn đã tạo hoặc sở hữu, thì bạn nên gửi khiếu nại bản quyền

Hãy liên hệ với cảnh sát địa phương để được trợ giúp thêm nếu bạn cảm thấy mình đang thật sự gặp nguy hiểm.

Tiếp tục

* Nguồn: Youtube

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Quy trình khiếu nại về quyền riêng tư

Hàng ngày, mọi người lên YouTube để chia sẻ video và giao lưu với nhau. Chúng tôi muốn bạn cảm thấy an toàn khi ở trên YouTube, chính vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn cho chúng tôi biết nếu video hoặc nhận xét nào đó trên trang web vi phạm quyền riêng tư hoặc khiến bạn cảm thấy không an toàn.

Chúng tôi hiểu rằng bạn có thể không cảm thấy thoải mái với tất cả nội dung có hình bạn trên YouTube nên chúng tôi đã tạo ra quy trình này nhằm giúp bạn gửi đơn khiếu nại về quyền riêng tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn có thể được nhận dạng duy nhất trong nội dung mà bạn muốn báo cáo trước khi tiến hành Quy trình khiếu nại về quyền riêng tư.

Nếu người khác sao chép nội dung mà bạn đã tạo hoặc sở hữu, thì bạn nên gửi khiếu nại bản quyền

Hãy liên hệ với cảnh sát địa phương để được trợ giúp thêm nếu bạn cảm thấy mình đang thật sự gặp nguy hiểm.

Tiếp tục

* Nguồn: Youtube

Was this article helpful?

Để lại bình luận?