Tạo quảng cáo bản trình chiếu từ Trang Facebook

Bạn có thể tạo quảng cáo bản trình chiếu từ Trang Facebook. Khác với quảng cáo bản trình chiếu được tạo từ Trình quản lý quảng cáo, bạn không thể thêm video vào quảng cáo bản trình chiếu từ Trang Facebook.

Trước khi bạn bắt đầu

 • Sử dụng hình ảnh chất lượng cao cho quảng cáo bản trình chiếu. Hình ảnh của bạn phải có độ phân giải tối thiểu là 1280 x 720 pixel và có tỷ lệ khung hình nhất quán (16:9, 1:1 hoặc 2:3). Nếu tất cả các hình ảnh đều có kích thước khác nhau, thì bản trình chiếu sẽ tự động được bắt bớt để còn lại kích thước 1:1.
 • Nếu sử dụng nhạc trong quảng cáo bản trình chiếu, thì bạn phải có tất cả quyền hợp pháp cần thiết để sử dụng bài hát trong quảng cáo bằng cách xin cấp phép sử dụng bài hát hoặc mua bản quyền của bài hát. Nếu mua hoặc tải xuống một bài hát/album, thì bạn có thể không sử dụng được bài hát/album đó trong bản trình chiếu. Tìm hiểu thêm về bản quyền.

Các bước để tạo quảng cáo bản trình chiếu từ Trang Facebook

 1. Đi tới Trang Facebook mà bạn quản lý.
 2. Nhấp vào Chia sẻ ảnh hoặc video.

 3. Trong menu, chọn Tạo bản trình chiếu.
 4. Trong cửa sổ xuất hiện, nhấp vào Thêm ảnh để tải lên 3 đến 10 hình ảnh. Sau khi bạn tải lên, ảnh tĩnh từ tài sản sẽ xuất hiện trong cửa sổ.

 5. Cập nhật cài đặt cho quảng cáo bản trình chiếu:
  • Tỷ lệ khung hình: Chọn tỷ lệ khung hình cho bản trình chiếu. Để hình ảnh đầu tiên trong bản trình chiếu xác định tỷ lệ hoặc đặt thành tỷ lệ khung hình vuông (1:1), chữ nhật (16:9) hoặc dọc (2:3).
  • Thời lượng hình ảnh: Chọn khoảng thời gian bạn muốn hiển thị mỗi hình ảnh trong bản trình chiếu. Bản trình chiếu không được dài hơn 15 giây, vì vậy, tùy chọn thời lượng sẽ thay đổi theo số hình ảnh bạn muốn sử dụng.
  • Chuyển tiếp: Chọn Không hoặc Làm mờ để tùy chỉnh cách bản trình chiếu chuyển từ hình ảnh hiện tại sang hình ảnh tiếp theo.
 6. (Tùy chọn) Nhấp vào Âm nhạc để tải nhạc lên cho bản trình chiếu. Bản trình chiếu hỗ trợ các định dạng WAV, MP3, M4A, FLAC và OGG. Nếu chưa có nhạc, bạn có thể chọn từ tập hợp các bài hát có sẵn trong công cụ.
 7. (Tùy chọn) Nhấp vào Chỉnh sửa ảnh để thêm phụ đề, chọn phông chữ hoặc thay đổi kích thước và vị trí của văn bản trong bản trình chiếu, sau đó nhấp vào Lưu.
 8. Nhấp vào Tạo bản trình chiếu. Trang Facebook bắt đầu xử lý bản trình chiếu và sẽ thông báo cho bạn khi hoàn tất. Quá trình này có thể mất tối đa 2 phút.
 9. Nhập một thông điệp cho bài viết của bạn để đi kèm quảng cáo bản trình chiếu.
 10. Nhấp vào Quảng cáo bài viết và chọn đối tượng, ngân sách cũng như khoảng thời gian.
 11. Nhấp vào Thiết lập ngân sách để hoàn tất đơn đặt hàng.
 12. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấp vào Đăng.

Tìm hiểu thêm

* Nguồn: Facebook

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Tạo quảng cáo bản trình chiếu từ Trang Facebook

Bạn có thể tạo quảng cáo bản trình chiếu từ Trang Facebook. Khác với quảng cáo bản trình chiếu được tạo từ Trình quản lý quảng cáo, bạn không thể thêm video vào quảng cáo bản trình chiếu từ Trang Facebook.

Trước khi bạn bắt đầu

 • Sử dụng hình ảnh chất lượng cao cho quảng cáo bản trình chiếu. Hình ảnh của bạn phải có độ phân giải tối thiểu là 1280 x 720 pixel và có tỷ lệ khung hình nhất quán (16:9, 1:1 hoặc 2:3). Nếu tất cả các hình ảnh đều có kích thước khác nhau, thì bản trình chiếu sẽ tự động được bắt bớt để còn lại kích thước 1:1.
 • Nếu sử dụng nhạc trong quảng cáo bản trình chiếu, thì bạn phải có tất cả quyền hợp pháp cần thiết để sử dụng bài hát trong quảng cáo bằng cách xin cấp phép sử dụng bài hát hoặc mua bản quyền của bài hát. Nếu mua hoặc tải xuống một bài hát/album, thì bạn có thể không sử dụng được bài hát/album đó trong bản trình chiếu. Tìm hiểu thêm về bản quyền.

Các bước để tạo quảng cáo bản trình chiếu từ Trang Facebook

 1. Đi tới Trang Facebook mà bạn quản lý.
 2. Nhấp vào Chia sẻ ảnh hoặc video.

 3. Trong menu, chọn Tạo bản trình chiếu.
 4. Trong cửa sổ xuất hiện, nhấp vào Thêm ảnh để tải lên 3 đến 10 hình ảnh. Sau khi bạn tải lên, ảnh tĩnh từ tài sản sẽ xuất hiện trong cửa sổ.

 5. Cập nhật cài đặt cho quảng cáo bản trình chiếu:
  • Tỷ lệ khung hình: Chọn tỷ lệ khung hình cho bản trình chiếu. Để hình ảnh đầu tiên trong bản trình chiếu xác định tỷ lệ hoặc đặt thành tỷ lệ khung hình vuông (1:1), chữ nhật (16:9) hoặc dọc (2:3).
  • Thời lượng hình ảnh: Chọn khoảng thời gian bạn muốn hiển thị mỗi hình ảnh trong bản trình chiếu. Bản trình chiếu không được dài hơn 15 giây, vì vậy, tùy chọn thời lượng sẽ thay đổi theo số hình ảnh bạn muốn sử dụng.
  • Chuyển tiếp: Chọn Không hoặc Làm mờ để tùy chỉnh cách bản trình chiếu chuyển từ hình ảnh hiện tại sang hình ảnh tiếp theo.
 6. (Tùy chọn) Nhấp vào Âm nhạc để tải nhạc lên cho bản trình chiếu. Bản trình chiếu hỗ trợ các định dạng WAV, MP3, M4A, FLAC và OGG. Nếu chưa có nhạc, bạn có thể chọn từ tập hợp các bài hát có sẵn trong công cụ.
 7. (Tùy chọn) Nhấp vào Chỉnh sửa ảnh để thêm phụ đề, chọn phông chữ hoặc thay đổi kích thước và vị trí của văn bản trong bản trình chiếu, sau đó nhấp vào Lưu.
 8. Nhấp vào Tạo bản trình chiếu. Trang Facebook bắt đầu xử lý bản trình chiếu và sẽ thông báo cho bạn khi hoàn tất. Quá trình này có thể mất tối đa 2 phút.
 9. Nhập một thông điệp cho bài viết của bạn để đi kèm quảng cáo bản trình chiếu.
 10. Nhấp vào Quảng cáo bài viết và chọn đối tượng, ngân sách cũng như khoảng thời gian.
 11. Nhấp vào Thiết lập ngân sách để hoàn tất đơn đặt hàng.
 12. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấp vào Đăng.

Tìm hiểu thêm

* Nguồn: Facebook

Was this article helpful?

Để lại bình luận?