Video đã thuê và video mua trên máy chơi trò chơi

Vui lòng chọn loại video mà bạn đã mua để xem video đó có tương thích với máy chơi trò chơi không.

Tìm hiểu thêm về YouTube trên máy chơi trò chơi

Phim và chương trình truyền hình

Bạn có thể xem phim và chương trình truyền hình đã mua trên YouTube trên Xbox One, Xbox 360, Playstation 3, Playstation 4 và Wii U.

Để xem phim hoặc chương trình mà bạn đã mua, hãy đăng nhập vào ứng dụng YouTube rồi chuyển đến video đã mua.

Nếu bạn không nhìn thấy Video đã mua trong thanh điều hướng, vui lòng đăng xuất rồi đăng nhập lại vào ứng dụng YouTube.

Sự kiện trực tiếp

Xbox One, Xbox 360, Playstation 3, Playstation 4 và Wii U đều hỗ trợ xem các sự kiện trực tiếp trên YouTube.

Hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản ứng dụng YouTube mới nhất trên máy chơi trò chơi của mình. Để xem các sự kiện trực tiếp, hãy đăng nhập vào ứng dụng YouTube trên máy chơi trò chơi, chuyển đến video đã mua rồi chọn sự kiện mà bạn muốn xem.

Nếu bạn không nhìn thấy Video đã mua trong thanh điều hướng, vui lòng đăng xuất rồi đăng nhập lại vào ứng dụng YouTube.

* Nguồn: Youtube

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Video đã thuê và video mua trên máy chơi trò chơi

Vui lòng chọn loại video mà bạn đã mua để xem video đó có tương thích với máy chơi trò chơi không.

Tìm hiểu thêm về YouTube trên máy chơi trò chơi

Phim và chương trình truyền hình

Bạn có thể xem phim và chương trình truyền hình đã mua trên YouTube trên Xbox One, Xbox 360, Playstation 3, Playstation 4 và Wii U.

Để xem phim hoặc chương trình mà bạn đã mua, hãy đăng nhập vào ứng dụng YouTube rồi chuyển đến video đã mua.

Nếu bạn không nhìn thấy Video đã mua trong thanh điều hướng, vui lòng đăng xuất rồi đăng nhập lại vào ứng dụng YouTube.

Sự kiện trực tiếp

Xbox One, Xbox 360, Playstation 3, Playstation 4 và Wii U đều hỗ trợ xem các sự kiện trực tiếp trên YouTube.

Hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản ứng dụng YouTube mới nhất trên máy chơi trò chơi của mình. Để xem các sự kiện trực tiếp, hãy đăng nhập vào ứng dụng YouTube trên máy chơi trò chơi, chuyển đến video đã mua rồi chọn sự kiện mà bạn muốn xem.

Nếu bạn không nhìn thấy Video đã mua trong thanh điều hướng, vui lòng đăng xuất rồi đăng nhập lại vào ứng dụng YouTube.

* Nguồn: Youtube

Was this article helpful?

Để lại bình luận?