Quản lý quảng cáo Trang

Sau khi quảng cáo Trang, bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với quảng cáo, dừng quảng cáo hoặc thay đổi phương thức thanh toán. Trong phần sau đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách các thay đổi mình có thể thực hiện với quảng cáo.

Thực hiện thay đổi đối với quảng cáo trên Trang

Ngân sách hàng ngày dựa trên số người có khả năng xem quảng cáo cho thấy họ thích Trang của bạn. Ngân sách hàng ngày cũng là số tiền trung bình bạn sẵn sàng chi tiêu mỗi ngày để quảng cáo Trang. Hàng ngày bắt đầu vào lúc nửa đêm theo múi giờ trong tài khoản của bạn và chúng tôi sẽ tính toán ngày đầu và ngày cuối của chiến dịch một cách phù hợp. Nếu bạn tạo quảng cáo Trang của mình lúc 20:00, chúng tôi sẽ cố gắng dành 1/6 ngân sách hàng ngày cho ngày đầu tiên, ngân sách đầy đủ cho từng ngày đủ và 5/6 ngân sách hàng ngày của bạn cho ngày cuối cùng.

Bạn có thể chọn chạy quảng cáo liên tục hoặc chọn một ngày kết thúc. Nếu bạn chạy quảng cáo liên tục, hãy đảm bảo dừng quảng cáo khi bạn hài lòng với quy mô đối tượng của Trang hoặc khi bạn đã đạt đến tổng số tiền mình muốn chi tiêu.

Chỉnh sửa ngân sách:

 1. Truy cập Trang của bạn.
 2. Nhấp vào tab Quảng cáo, sau đó chọn Tất cả quảng cáo.
 3. Tìm quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Xem kết quả.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa quảng cáo và điều chỉnh ngân sách hàng ngày hoặc khoảng thời gian theo tùy chọn của bạn trong phần Ngân sách và khoảng thời gian.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Lưu ý: Để chọn loại ngân sách khác, như giá thầu chi phí trên mỗi lần nhấp hoặc để thiết lập ngân sách hàng ngày cho số tiền không được liệt kê trong menu cho trước, bạn có thể sử dụng công cụ Tạo quảng cáo.

Chỉnh sửa quảng cáo:

Bạn không thể chỉnh sửa (các) hình ảnh hoặc video trong quảng cáo sau khi đăng quảng cáo. Nếu muốn thay đổi các nội dung truyền thông được sử dụng, bạn cần tạo quảng cáo mới.
 1. Truy cập Trang của bạn.
 2. Nhấp vào tab Quảng cáo, sau đó chọn Tất cả quảng cáo.
 3. Tìm quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Xem kết quả.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa quảng cáo để thực hiện các thay đổi.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Từ tab Quảng cáo, bạn có thể xem tóm tắt tất cả quảng cáo được tạo từ Trang cũng như quản lý và tạm dừng quảng cáo từ Trang. Tìm hiểu thêm về cách chạy quảng cáo từ Trang.

Tạm dừng hoặc tiếp tục quảng cáo:

Nếu chọn tạm dừng quảng cáo trên Trang trước khi quảng cáo kết thúc, bạn sẽ chỉ phải trả phí theo phần ngân sách đã được chi tiêu để chạy quảng cáo. Nếu tiếp tục chạy quảng cáo đã tạm dừng, bạn sẽ tiếp t&#x1EE5
;c thanh toán cho đến khi sử dụng hết ngân sách đã thiết lập ban đầu.

Điều quan trọng cần nhớ là bạn không trả trước khi chạy quảng cáo. Như vậy nghĩa là bạn có thể bị lập hóa đơn sau khi tạm dừng hoặc xóa quảng cáo của mình.

 1. Truy cập Trang của bạn.
 2. Nhấp vào tab Quảng cáo, sau đó chọn Tất cả quảng cáo.
 3. Tìm quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Xem kết quả.
 4. Ở góc trên cùng bên trái, nhấp vào bên cạnh Hoạt động. Nếu màu xanh, quảng cáo đang hoạt động. Nếu màu xám, quảng cáo tạm dừng.
 5. Nhấp vào OK để xác nhận.
 6. Lưu ý: Để tiếp tục quảng cáo, làm theo các bước đã nêu và nhấp vào để quảng cáo Hoạt động.

Xóa quảng cáo:

Nếu chọn xóa quảng cáo trước khi quảng cáo kết thúc, bạn sẽ chỉ phải trả phí theo phần ngân sách đã được chi tiêu để chạy quảng cáo.

Điều quan trọng cần nhớ là bạn không trả trước khi chạy quảng cáo. Như vậy nghĩa là bạn có thể bị lập hóa đơn sau khi tạm dừng hoặc xóa quảng cáo của mình.

 1. Truy cập Trang của bạn.
 2. Nhấp vào tab Quảng cáo, sau đó chọn Tất cả quảng cáo.
 3. Tìm quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Xem kết quả.
 4. Nhấp vào ở góc dưới cùng bên trái.
 5. Nhấp vào Xóa quảng cáo.
 6. Nhấp vào OK để xác nhận.

Cấp quyền cho ai đó quản lý quảng cáo trên Trang của tôi:

 1. Đi tới Cài đặt tài khoản quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo.
 2. Trong phần Vai trò trên tài khoản quảng cáo, nhấp vào Thêm người.
 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn thêm. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể thêm bạn bè hoặc những người cho phép bạn tìm kiếm họ theo email.
 4. Chọn Quản trị viên tài khoản quảng cáo, Nhà quảng cáo trên tài khoản quảng cáo hoặc Nhà phân tích tài khoản quảng cáo
 5. Nhấp vào Xác nhận.

Lưu ý: Những người có quyền của nhà quảng cáo có thể xem và chỉnh sửa quảng cáo bằng phương thức thanh toán được liên kết với tài khoản quảng cáo. Những người có quyền của nhà phân tích chỉ có thể xem hiệu quả quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về các loại quyền quảng cáo khác nhau và cách cấp cho ai đó quyền đối với các tài khoản quảng cáo khác.

Quản lý lập hóa đơn và thanh toán

Khi bắt đầu tạo quảng cáo hoặc quảng cáo bài viết từ Trang, bạn có thể quản lý tùy chọn thanh toán và kiểm tra lịch sử lập h&#x
F3;a đơn của mình. Tất cả những điều này có thể thực hiện được từ Trình quản lý quảng cáo.

Tạo giới hạn chi tiêu cho tài khoản:

Đặt giới hạn chi tiêu cho tài khoản sẽ giúp đảm bảo bạn không vượt quá ngân sách. Bạn nên tạo giới hạn chi tiêu cho tài khoản trước hoặc ngay sau khi tạo quảng cáo từ Trang. Giới hạn chi tiêu tài khoản đặt ra giới hạn chung về số tiền bạn sẵn sàng chi tiêu cho các quảng cáo trên Facebook. Tìm hiểu cách đặt giới hạn chi tiêu cho tài khoản.

Xem lịch sử lập hóa đơn:

Bạn có thể đi tới phần Lập hóa đơn của Trình quản lý quảng cáo để xem lịch sử lập hóa đơn. Bạn có thể được lập hóa đơn khác nhau dựa trên quốc gia của mình và cách bạn đã thiết lập phương thức thanh toán. Bạn cũng có thể nhìn thấy nhiều khoản phí trong lịch sử lập hóa đơn của mình. Những khoản phí này khi được cộng lại với nhau sẽ không cao hơn ngân sách ban đầu bạn đã thiết lập khi tạo quảng cáo. Đôi khi, tổng số tiền có thể thấp hơn do quảng cáo của bạn không đấu giá thành công.

Tất cả quảng cáo, bao gồm các quảng cáo bạn tạo từ Trang, đều tham gia vào cuộc đấu giá quảng cáo. Trong cuộc đấu giá, quảng cáo của bạn cạnh tranh với các quảng cáo khác để được hiển thị trên Facebook. Cuộc đấu giá xem xét 2 yếu tố: giá trị mà quảng cáo tạo ra cho nhà quảng cáo bằng cách giúp họ tiếp cận và nhận được kết quả từ những người nằm trong đối tượng của họ và liệu quảng cáo có mang lại trải nghiệm tích cực, phù hợp cho người dùng nhóm ứng dụng và dịch vụ của Facebook hay không. Nếu quảng cáo thường đấu giá không thành công, bạn có thể không chi tiêu hết ngân sách mình đã thiết lập.

Chỉnh sửa tùy chọn thanh toán:

Bạn cũng có thể thêm, chỉnh sửa và xóa tùy chọn thanh toán từ Trình quản lý quảng cáo. Sau khi bạn đã thực hiện các thay đổi, những thay đổi này sẽ được phản ánh trong phần thanh toán của quảng cáo mà bạn đang tạo từ Trang.

Tìm hiểu cách quản lý tùy chọn thanh toán.

* Nguồn: Facebook

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Quản lý quảng cáo Trang

Sau khi quảng cáo Trang, bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với quảng cáo, dừng quảng cáo hoặc thay đổi phương thức thanh toán. Trong phần sau đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách các thay đổi mình có thể thực hiện với quảng cáo.

Thực hiện thay đổi đối với quảng cáo trên Trang

Ngân sách hàng ngày dựa trên số người có khả năng xem quảng cáo cho thấy họ thích Trang của bạn. Ngân sách hàng ngày cũng là số tiền trung bình bạn sẵn sàng chi tiêu mỗi ngày để quảng cáo Trang. Hàng ngày bắt đầu vào lúc nửa đêm theo múi giờ trong tài khoản của bạn và chúng tôi sẽ tính toán ngày đầu và ngày cuối của chiến dịch một cách phù hợp. Nếu bạn tạo quảng cáo Trang của mình lúc 20:00, chúng tôi sẽ cố gắng dành 1/6 ngân sách hàng ngày cho ngày đầu tiên, ngân sách đầy đủ cho từng ngày đủ và 5/6 ngân sách hàng ngày của bạn cho ngày cuối cùng.

Bạn có thể chọn chạy quảng cáo liên tục hoặc chọn một ngày kết thúc. Nếu bạn chạy quảng cáo liên tục, hãy đảm bảo dừng quảng cáo khi bạn hài lòng với quy mô đối tượng của Trang hoặc khi bạn đã đạt đến tổng số tiền mình muốn chi tiêu.

Chỉnh sửa ngân sách:

 1. Truy cập Trang của bạn.
 2. Nhấp vào tab Quảng cáo, sau đó chọn Tất cả quảng cáo.
 3. Tìm quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Xem kết quả.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa quảng cáo và điều chỉnh ngân sách hàng ngày hoặc khoảng thời gian theo tùy chọn của bạn trong phần Ngân sách và khoảng thời gian.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Lưu ý: Để chọn loại ngân sách khác, như giá thầu chi phí trên mỗi lần nhấp hoặc để thiết lập ngân sách hàng ngày cho số tiền không được liệt kê trong menu cho trước, bạn có thể sử dụng công cụ Tạo quảng cáo.

Chỉnh sửa quảng cáo:

Bạn không thể chỉnh sửa (các) hình ảnh hoặc video trong quảng cáo sau khi đăng quảng cáo. Nếu muốn thay đổi các nội dung truyền thông được sử dụng, bạn cần tạo quảng cáo mới.
 1. Truy cập Trang của bạn.
 2. Nhấp vào tab Quảng cáo, sau đó chọn Tất cả quảng cáo.
 3. Tìm quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Xem kết quả.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa quảng cáo để thực hiện các thay đổi.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Từ tab Quảng cáo, bạn có thể xem tóm tắt tất cả quảng cáo được tạo từ Trang cũng như quản lý và tạm dừng quảng cáo từ Trang. Tìm hiểu thêm về cách chạy quảng cáo từ Trang.

Tạm dừng hoặc tiếp tục quảng cáo:

Nếu chọn tạm dừng quảng cáo trên Trang trước khi quảng cáo kết thúc, bạn sẽ chỉ phải trả phí theo phần ngân sách đã được chi tiêu để chạy quảng cáo. Nếu tiếp tục chạy quảng cáo đã tạm dừng, bạn sẽ tiếp t&#x1EE5
;c thanh toán cho đến khi sử dụng hết ngân sách đã thiết lập ban đầu.

Điều quan trọng cần nhớ là bạn không trả trước khi chạy quảng cáo. Như vậy nghĩa là bạn có thể bị lập hóa đơn sau khi tạm dừng hoặc xóa quảng cáo của mình.

 1. Truy cập Trang của bạn.
 2. Nhấp vào tab Quảng cáo, sau đó chọn Tất cả quảng cáo.
 3. Tìm quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Xem kết quả.
 4. Ở góc trên cùng bên trái, nhấp vào bên cạnh Hoạt động. Nếu màu xanh, quảng cáo đang hoạt động. Nếu màu xám, quảng cáo tạm dừng.
 5. Nhấp vào OK để xác nhận.
 6. Lưu ý: Để tiếp tục quảng cáo, làm theo các bước đã nêu và nhấp vào để quảng cáo Hoạt động.

Xóa quảng cáo:

Nếu chọn xóa quảng cáo trước khi quảng cáo kết thúc, bạn sẽ chỉ phải trả phí theo phần ngân sách đã được chi tiêu để chạy quảng cáo.

Điều quan trọng cần nhớ là bạn không trả trước khi chạy quảng cáo. Như vậy nghĩa là bạn có thể bị lập hóa đơn sau khi tạm dừng hoặc xóa quảng cáo của mình.

 1. Truy cập Trang của bạn.
 2. Nhấp vào tab Quảng cáo, sau đó chọn Tất cả quảng cáo.
 3. Tìm quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào Xem kết quả.
 4. Nhấp vào ở góc dưới cùng bên trái.
 5. Nhấp vào Xóa quảng cáo.
 6. Nhấp vào OK để xác nhận.

Cấp quyền cho ai đó quản lý quảng cáo trên Trang của tôi:

 1. Đi tới Cài đặt tài khoản quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo.
 2. Trong phần Vai trò trên tài khoản quảng cáo, nhấp vào Thêm người.
 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn thêm. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể thêm bạn bè hoặc những người cho phép bạn tìm kiếm họ theo email.
 4. Chọn Quản trị viên tài khoản quảng cáo, Nhà quảng cáo trên tài khoản quảng cáo hoặc Nhà phân tích tài khoản quảng cáo
 5. Nhấp vào Xác nhận.

Lưu ý: Những người có quyền của nhà quảng cáo có thể xem và chỉnh sửa quảng cáo bằng phương thức thanh toán được liên kết với tài khoản quảng cáo. Những người có quyền của nhà phân tích chỉ có thể xem hiệu quả quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về các loại quyền quảng cáo khác nhau và cách cấp cho ai đó quyền đối với các tài khoản quảng cáo khác.

Quản lý lập hóa đơn và thanh toán

Khi bắt đầu tạo quảng cáo hoặc quảng cáo bài viết từ Trang, bạn có thể quản lý tùy chọn thanh toán và kiểm tra lịch sử lập h&#x
F3;a đơn của mình. Tất cả những điều này có thể thực hiện được từ Trình quản lý quảng cáo.

Tạo giới hạn chi tiêu cho tài khoản:

Đặt giới hạn chi tiêu cho tài khoản sẽ giúp đảm bảo bạn không vượt quá ngân sách. Bạn nên tạo giới hạn chi tiêu cho tài khoản trước hoặc ngay sau khi tạo quảng cáo từ Trang. Giới hạn chi tiêu tài khoản đặt ra giới hạn chung về số tiền bạn sẵn sàng chi tiêu cho các quảng cáo trên Facebook. Tìm hiểu cách đặt giới hạn chi tiêu cho tài khoản.

Xem lịch sử lập hóa đơn:

Bạn có thể đi tới phần Lập hóa đơn của Trình quản lý quảng cáo để xem lịch sử lập hóa đơn. Bạn có thể được lập hóa đơn khác nhau dựa trên quốc gia của mình và cách bạn đã thiết lập phương thức thanh toán. Bạn cũng có thể nhìn thấy nhiều khoản phí trong lịch sử lập hóa đơn của mình. Những khoản phí này khi được cộng lại với nhau sẽ không cao hơn ngân sách ban đầu bạn đã thiết lập khi tạo quảng cáo. Đôi khi, tổng số tiền có thể thấp hơn do quảng cáo của bạn không đấu giá thành công.

Tất cả quảng cáo, bao gồm các quảng cáo bạn tạo từ Trang, đều tham gia vào cuộc đấu giá quảng cáo. Trong cuộc đấu giá, quảng cáo của bạn cạnh tranh với các quảng cáo khác để được hiển thị trên Facebook. Cuộc đấu giá xem xét 2 yếu tố: giá trị mà quảng cáo tạo ra cho nhà quảng cáo bằng cách giúp họ tiếp cận và nhận được kết quả từ những người nằm trong đối tượng của họ và liệu quảng cáo có mang lại trải nghiệm tích cực, phù hợp cho người dùng nhóm ứng dụng và dịch vụ của Facebook hay không. Nếu quảng cáo thường đấu giá không thành công, bạn có thể không chi tiêu hết ngân sách mình đã thiết lập.

Chỉnh sửa tùy chọn thanh toán:

Bạn cũng có thể thêm, chỉnh sửa và xóa tùy chọn thanh toán từ Trình quản lý quảng cáo. Sau khi bạn đã thực hiện các thay đổi, những thay đổi này sẽ được phản ánh trong phần thanh toán của quảng cáo mà bạn đang tạo từ Trang.

Tìm hiểu cách quản lý tùy chọn thanh toán.

* Nguồn: Facebook

Was this article helpful?

Để lại bình luận?