Mưu đồ liên kết

Bất kỳ liên kết nào có ý định thao túng PageRank hay xếp hạng của một trang web trong kết quả tìm kiếm của Google đều có thể bị xem là thuộc một mưu đồ liên kết và vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google. Điều này bao gồm bất kỳ hành vi nào thao túng các liên kết đến trang web của bạn hay các liên kết từ trang web của bạn.

Sau đây là ví dụ về các mưu đồ liên kết có thể ảnh hưởng xấu đến xếp hạng của một trang web trong kết quả tìm kiếm:

 • Mua hoặc bán các liên kết đã vượt qua được PageRank. Điều này bao gồm trả tiền để mua các liên kết hoặc các bài đăng chứa liên kết; trao đổi hàng hóa hay dịch vụ để nhận liên kết; hay gửi người nào đó một sản phẩm "miễn phí" để họ viết về sản phẩm đó và bao gồm một liên kết.
 • Sự trao đổi liên kết quá mức ("Liên kết đến tôi và tôi sẽ liên kết đến bạn") hay các trang đối tác chỉ có mục đích liên kết chéo
 • Các chiến dịch tiếp thị bài viết hay đăng bài cộng tác viên quy mô lớn với các liên kết có văn bản gồm nhiều từ khóa
 • Sử dụng các chương trình hay dịch vụ tự động để tạo liên kết đến trang web của bạn
 • Yêu cầu liên kết như một phần của Điều khoản dịch vụ, hợp đồng hoặc thỏa thuận tương tự mà không cho phép chủ sở hữu nội dung bên thứ ba chọn việc sử dụng nofollow hoặc phương pháp chặn PageRank khác nếu họ muốn.

Ngoài ra, việc tạo các liên kết không được ban biên tập đặt hoặc chủ sở hữu trang web xác minh trên một trang, còn được gọi là liên kết bất thường, có thể bị xem là vi phạm nguyên tắc của chúng tôi. Sau đây là một số ví dụ thường gặp về liên kết bất thường có thể vi phạm nguyên tắc của chúng tôi:

 • Quảng cáo văn bản qua được PageRank
 • Bài viết quảng cáo hay quảng cáo tự nhiên trong đó người viết nhận thanh toán cho các bài viết bao gồm liên kết qua được PageRank
 • Liên kết với văn bản liên kết được tối ưu hóa trong các bài viết hay thông cáo báo chí được phân phối trên các trang web khác. Ví dụ:
  Có nhiều nhẫn cưới trên thị trường. Nếu bạn muốn tổ chức đám cưới, bạn sẽ phải chọn chiếc nhẫn đẹp nhất. Bạn cũng sẽ cần phải mua hoaváy cưới.
 • Thư mục chất lượng thấp hoặc liên kết trang web dấu trang
 • Liên kết nhiều từ khóa, bị ẩn hoặc chất lượng kém được nhúng trong các tiện ích con được phân phối trên nhiều trang web, ví dụ:
  Số khách truy cập vào trang này: 1.472
  bảo hiểm xe
 • Liên kết được phân phối rộng rãi trong chân trang hay mẫu của nhiều trang web
 • Các bình luận trên diễn đàn có liên kết được tối ưu hóa trong bài đăng hay chữ ký, ví dụ:
  Cám ơn, thông tin hữu ích quá!
  – Paul
  paul’s pizza san diego pizza best pizza san diego

Lưu ý rằng các liên kết quảng cáo PPC (trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột) không qua được PageRank đến người mua quảng cáo không vi phạm nguyên tắc của chúng tôi. Bạn có thể ngăn PageRank không cho qua các liên kết theo vài cách, chẳng hạn như:

 • Thêm thuộc tính rel="nofollow" vào thẻ <a>
 • Chuyển hướng liên kết tới một trang trung gian bị chặn khỏi công cụ tìm kiếm bằng một tệp robots.txt

Cách tốt nhất để khiến các trang web khác tạo liên kết phù hợp, chất lượng cao đến trang web của bạn là tạo nội dung phù hợp, độc đáo có thể tự động nổi tiếng trong cộng đồng Internet. Việc tạo nội dung tốt sẽ mang lại hiệu quả: Liên kết thường được ban biên tập bình chọn một cách tự nguyện và nội dung của bạn càng hữu ích thì cơ hội người khác thấy nội dung đó có giá trị với người đọc của họ và liên kết đến nó càng lớn.

Nếu bạn thấy một trang web tham gia vào mưu đồ liên kết nhằm thao túng PageRank, hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để nâng cao khả năng phát hiện những liên kết như vậy bằng thuật toán.

* Nguồn: Google Search Console

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Mưu đồ liên kết

Bất kỳ liên kết nào có ý định thao túng PageRank hay xếp hạng của một trang web trong kết quả tìm kiếm của Google đều có thể bị xem là thuộc một mưu đồ liên kết và vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google. Điều này bao gồm bất kỳ hành vi nào thao túng các liên kết đến trang web của bạn hay các liên kết từ trang web của bạn.

Sau đây là ví dụ về các mưu đồ liên kết có thể ảnh hưởng xấu đến xếp hạng của một trang web trong kết quả tìm kiếm:

 • Mua hoặc bán các liên kết đã vượt qua được PageRank. Điều này bao gồm trả tiền để mua các liên kết hoặc các bài đăng chứa liên kết; trao đổi hàng hóa hay dịch vụ để nhận liên kết; hay gửi người nào đó một sản phẩm "miễn phí" để họ viết về sản phẩm đó và bao gồm một liên kết.
 • Sự trao đổi liên kết quá mức ("Liên kết đến tôi và tôi sẽ liên kết đến bạn") hay các trang đối tác chỉ có mục đích liên kết chéo
 • Các chiến dịch tiếp thị bài viết hay đăng bài cộng tác viên quy mô lớn với các liên kết có văn bản gồm nhiều từ khóa
 • Sử dụng các chương trình hay dịch vụ tự động để tạo liên kết đến trang web của bạn
 • Yêu cầu liên kết như một phần của Điều khoản dịch vụ, hợp đồng hoặc thỏa thuận tương tự mà không cho phép chủ sở hữu nội dung bên thứ ba chọn việc sử dụng nofollow hoặc phương pháp chặn PageRank khác nếu họ muốn.

Ngoài ra, việc tạo các liên kết không được ban biên tập đặt hoặc chủ sở hữu trang web xác minh trên một trang, còn được gọi là liên kết bất thường, có thể bị xem là vi phạm nguyên tắc của chúng tôi. Sau đây là một số ví dụ thường gặp về liên kết bất thường có thể vi phạm nguyên tắc của chúng tôi:

 • Quảng cáo văn bản qua được PageRank
 • Bài viết quảng cáo hay quảng cáo tự nhiên trong đó người viết nhận thanh toán cho các bài viết bao gồm liên kết qua được PageRank
 • Liên kết với văn bản liên kết được tối ưu hóa trong các bài viết hay thông cáo báo chí được phân phối trên các trang web khác. Ví dụ:
  Có nhiều nhẫn cưới trên thị trường. Nếu bạn muốn tổ chức đám cưới, bạn sẽ phải chọn chiếc nhẫn đẹp nhất. Bạn cũng sẽ cần phải mua hoaváy cưới.
 • Thư mục chất lượng thấp hoặc liên kết trang web dấu trang
 • Liên kết nhiều từ khóa, bị ẩn hoặc chất lượng kém được nhúng trong các tiện ích con được phân phối trên nhiều trang web, ví dụ:
  Số khách truy cập vào trang này: 1.472
  bảo hiểm xe
 • Liên kết được phân phối rộng rãi trong chân trang hay mẫu của nhiều trang web
 • Các bình luận trên diễn đàn có liên kết được tối ưu hóa trong bài đăng hay chữ ký, ví dụ:
  Cám ơn, thông tin hữu ích quá!
  – Paul
  paul’s pizza san diego pizza best pizza san diego

Lưu ý rằng các liên kết quảng cáo PPC (trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột) không qua được PageRank đến người mua quảng cáo không vi phạm nguyên tắc của chúng tôi. Bạn có thể ngăn PageRank không cho qua các liên kết theo vài cách, chẳng hạn như:

 • Thêm thuộc tính rel="nofollow" vào thẻ <a>
 • Chuyển hướng liên kết tới một trang trung gian bị chặn khỏi công cụ tìm kiếm bằng một tệp robots.txt

Cách tốt nhất để khiến các trang web khác tạo liên kết phù hợp, chất lượng cao đến trang web của bạn là tạo nội dung phù hợp, độc đáo có thể tự động nổi tiếng trong cộng đồng Internet. Việc tạo nội dung tốt sẽ mang lại hiệu quả: Liên kết thường được ban biên tập bình chọn một cách tự nguyện và nội dung của bạn càng hữu ích thì cơ hội người khác thấy nội dung đó có giá trị với người đọc của họ và liên kết đến nó càng lớn.

Nếu bạn thấy một trang web tham gia vào mưu đồ liên kết nhằm thao túng PageRank, hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để nâng cao khả năng phát hiện những liên kết như vậy bằng thuật toán.

* Nguồn: Google Search Console

Was this article helpful?

Để lại bình luận?