Sử dụng Chrome với các tiện ích trợ năng

Bạn có thể làm cho Chrome dễ sử dụng hơn bằng cách cài đặt tiện ích trợ năng.

Tìm và thêm tiện ích trợ năng

Để tìm tiện ích trợ năng cho Chrome, truy cập Cửa hàng Chrome trực tuyến và tìm "trợ năng".

Khi bạn tìm thấy tiện ích mình muốn, hãy thêm tiện ích đó vào Chrome:

 1. Trong Cửa hàng Chrome trực tuyến, nhấp vào tiện ích mà bạn muốn cài đặt.
 2. Ở phía trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm vào Chrome.
 3. Khi được nhắc, hãy xác nhận bằng cách nhấp vào Thêm tiện ích. Một biểu tượng của tiện ích sẽ xuất hiện ở phía bên phải của thanh địa chỉ.

Sử dụng tiện ích trợ năng của Google

Duyệt với con nháy (di chuyển bằng cách sử dụng bàn phím)

Sử dụng tiện ích Duyệt với con nháy để di chuyển quanh trang web bằng cách sử dụng bàn phím thay vì sử dụng bàn di chuột hay chuột. Bạn cũng có thể chọn và di chuyển văn bản, đồng thời nhấp vào liên kết và các điều khiển trang khác.

Để bật tiện ích, ở phía bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Duyệt với con nháy Duyệt với con nháy.

Nếu có Chromebook, bạn cũng có thể nhấn Tìm kiếm + Tăng độ sáng trên bàn phím để bật hoặc tắt tiện ích.

Cách sử dụng tiện ích:

 • Để di chuyển từng từ một, nhấn Ctrl + phím mũi tên.
 • Để di chuyển giữa các điều khiển có thể đặt tiêu điểm, nhấn vào Tab.
 • Để chọn văn bản, nhấn Shift + phím mũi tên.
 • Khi một điều khiển có thể đặt tiêu điểm (như danh sách) yêu cầu các phím mũi tên, hãy thoát khỏi điều khiển đó bằng cách nhấn Esc và một trong các phím mũi tên.

Trình tăng cường màu (điều chỉnh màu trang web)

Khi sử dụng tiện ích Trình tăng cường màu, bạn có thể điều chỉnh màu trong trang web, chẳng hạn như xóa những màu cụ thể làm bạn khó nhìn.

Cách sử dụng tiện ích:

 1. Để bật tiện ích, ở phía bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Trình tăng cường màu Trình tăng cường màu.
 2. Nhấp vào Thiết lập.
 3. Chọn hàng có các tổ hợp màu với mức độ lộn xộn nhất.
 4. Di chuyển thanh trượt để điều chỉnh độ chính xác của màu. Chọn một cài đặt mà bạn có thể nhìn thấy nhiều ngôi sao nhất có thể với độ sai lệch màu thấp nhất.
 5. Khi bạn hoàn thành, nhấp OK.

Độ tương phản cao (điều chỉnh hoặc xóa màu)

Bạn có thể làm cho việc đọc văn bản và xem chi tiết của hình ảnh trở nên dễ dàng hơn bằng cách sử dụng tiện ích Độ tương phản cao. Tiện ích có các bộ lọc để điều chỉnh độ tương phản màu, lật để chuyển giữa màu đen và trắng hay xóa hoàn toàn các màu. Bạn cũng có thể tùy chỉnh cài đặt theo trang web.

Lưu ý: Bạn không thể điều chỉnh một số trang web tích hợp sẵn trên Chrome, chẳng hạn như Cửa hàng Chrome trực tuyến, trang Tab mới và trang Cài đặt Chrome.

Cách sử dụng tiện ích:

 • Để bật tiện ích, ở phía bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Độ tương phản cao Độ tương phản cao.
 • Để điều chỉnh hình ảnh và văn bản trên trang, hãy nhấp vào biểu tượng Độ tương phản cao Độ tương phản cao. Trong "Bảng phối màu dành cho [trang web]", hãy chọn bảng phối màu mà bạn muốn sử dụng.
 • Để tắt tiện ích, hãy nhấp vào biểu tượng Độ tương phản cao Độ tương phản cao tiếp đến Tắt.

Trình xem văn bản thay thế hình ảnh (xem văn bản thay thế hiện có)

Nếu bạn là nhà thiết kế web, sử dụng tiện ích Trình xem văn bản thay thế hình ảnh để xem văn bản thay thế hiện có cho hình ảnh trên trang và tìm hình ảnh thiếu văn bản thay thế. Tiện ích sẽ thay thế hình ảnh bằng văn bản thay thế của hình ảnh. Nếu không có văn bản thay thế nào, tiện ích sẽ đánh dấu đỏ hình ảnh đó.

Cách sử dụng tiện ích:

 • Để bật tiện ích, ở phía bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Trình xem văn bản thay thế hình ảnh Trình xem văn bản thay thế hình ảnh.
 • Để tắt tiện ích, ở phía trên cùng của trang, nhấp vào Hoàn tác.

Lưu ý: Khi điều hướng đến trang khác, bạn sẽ cần bật lại tiện ích.

Mô tả dài trong menu ngữ cảnh (xem mô tả dài)

Với tiện ích Mô tả dài trong menu ngữ cảnh, bạn có thể thêm mục vào menu ngữ cảnh, sau đó nhấp chuột phải vào bất kỳ phần tử nào trên trang và mở mô tả dài của phần tử đó. Tiện ích sử dụng thuộc tính "longdesc" và "aria-describedat" trong HTML, những thuộc tính này được một số công nghệ hỗ trợ sử dụng.

Cách sử dụng tiện ích:

 • Nhấp chuột phải vào bất kỳ phần tử nào trên trang và mở mô tả dài của phần tử đó.
 • Để giúp bạn xác định hình ảnh có mô tả dài, hãy thêm đường viền màu:
  1. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Mô tả dài Mô tả dài.
  2. Nhấp vào Tùy chọn.
  3. Chọn hộp bên cạnh "Thêm đường viền cho phần tử có thuộc tính aria-describedat hoặc longdesc". Thay đổi của bạn sẽ tự động lưu.
  4. Đóng tab "Tùy chọn".

* Nguồn: Google Chrome

Was this article helpful?

Để lại bình luận?