"Ok Google" hiện không hoạt động

Nếu thiết bị của bạn hiện không phản hồi, hãy làm theo các bước sau để thử khắc phục sự cố.

Bước 1: Xem Trợ lý Google đã được bật chưa

Các bước khắc phục sự cố với "Ok Google" sẽ thay đổi tùy vào việc bạn đã bật Trợ lý Google hay chưa. Không phải thiết bị nào cũng có Trợ lý Google.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy chạm và giữ nút Màn hình chính.
  • Nếu thông báo là: "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?"thì có nghĩa là Trợ lý Google đã bật. Hãy làm theo các bước dành cho thiết bị "Có Trợ lý Google" bên dưới.
  • Nếu bạn không thấy thông báo này, hãy làm theo các bước dành cho thiết bị "Không có Trợ lý Google".
 2. Nếu bạn được yêu cầu bật Trợ lý Google, hãy nhấn vào Bật.
  Lưu ý: Nếu dùng điện thoại Pixel, thì bạn sẽ không thể sử dụng "Ok Google" mà không bật Trợ lý Google. Hãy tìm hiểu thêm về Trợ lý Google của bạn.

Bước 2: Bật "Ok Google"

Thiết bị có Trợ lý Google

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy chạm và giữ nút Màn hình chính.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào Explore & Your stuff and then Khác Thêm.
 3. Nhấn vào Cài đặt and then Trợ lý.
 4. Trong phần "Thiết bị có hỗ trợ Trợ lý", hãy chọn điện thoại hoặc máy tính bảng.
 5. Bật Trợ lý Google.
 6. Bật tính năng "Truy cập bằng tính năng Voice Match".
  • Nếu bạn thấy tùy chọn "Luôn nói "Ok Google"," tức là bạn đang sử dụng phiên bản cũ của ứng dụng Google. Hãy làm theo các bước dành cho "Ứng dụng Google phiên bản 7.1 trở xuống" bên dưới.
 7. Nếu muốn thiết bị tự động mở khóa khi bạn nói "Ok Google", hãy bật tùy chọn Mở khóa bằng Voice Match.

Ứng dụng Google phiên bản 7.1 trở xuống

 1. Làm theo các bước từ 1 đến 4 ở trên.
 2. Bật tùy chọn Luôn nói "Ok Google".
 3. Nếu muốn thiết bị tự động mở khóa khi bạn nói "Ok Google", hãy bật tùy chọn Giọng nói tin cậy.

Thiết bị không có Trợ lý Google

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Ứng dụng Google.
 2. Ở trên cùng bên trái của Màn hình chính, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Menu and then Cài đặt and then Giọng nói and then Voice Match.
 3. Bật tính năng "Truy cập bằng tính năng Voice Match".
 4. Nếu muốn thiết bị tự động mở khóa khi bạn nói "Ok Google", hãy bật tùy chọn Mở khóa bằng Voice Match.

Bước 3: Kiểm tra bản cập nhật ứng dụng Google

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập trang ứng Google.
 2. Nhấn vào Cập nhật. Nếu thấy trạng thái là "Đã cài đặt", tức là bạn đã có phiên bản mới nhất.

Bước 4: Hướng dẫn Google nhận dạng lại giọng nói của bạn

Thiết bị có Trợ lý Google

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy chạm và giữ nút Màn hình chính.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào Explore & Your stuff and then Khác Thêm.
 3. Nhấn vào Cài đặt and then Trợ lý.
 4. Trong phần "Thiết bị có hỗ trợ Trợ lý", hãy chọn điện thoại hoặc máy tính bảng.
 5. Bật Trợ lý Google.
 6. Nhấn vào Mẫu giọng nói.
  • Nếu bạn không thấy tùy chọn này tức là bạn đang sử dụng phiên bản cũ của ứng dụng Google. Hãy làm theo các bước bên dưới đối với "Ứng dụng Google phiên bản 7.1 trở xuống".
 7. Nhấn vào Xóa mẫu giọng nói and then OK.
 8. Bật tùy chọn Truy cập bằng tính năng Voice Match.
 9. Làm theo các bước để ghi âm giọng nói của bạn.
  • Ghi âm ở một nơi yên tĩnh
  • Nói theo cách bạn nói với người khác
 10. Nếu muốn thiết bị tự động mở khóa khi bạn nói "Ok Google", hãy bật tùy chọn Mở khóa bằng Voice Match.

Ứng dụng Google phiên bản 7.1 trở xuống

 1. Làm theo các bước từ 1 đến 3 ở trên.
 2. Nhấn vào Phát hiện "Ok Google" and then Xóa mẫu giọng nói and then OK.
 3. Bật tùy chọn Luôn nói "Ok Google".
 4. Làm theo các bước để ghi âm giọng nói của bạn.
  • Ghi âm ở một nơi yên tĩnh
  • Nói theo cách bạn nói với người khác
 5. Nếu muốn thiết bị tự động mở khóa khi bạn nói "Ok Google", hãy bật tùy chọn Giọng nói tin cậy.

Thiết bị không có Trợ lý Google

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Google .
 2. Ở trên cùng bên trái của Màn hình chính, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Menu sau đó Cài đặt sau đó Giọng nói sau đó Voice Match.
 3. Để xóa mẫu giọng nói mà chúng tôi đang dùng để nhận dạng giọng nói của bạn, hãy nhấn vào Xóa mẫu giọng nói sau đó OK.
 4. Bật tùy chọn Truy cập bằng tính năng Voice Match.
 5. Làm theo các bước để ghi âm giọng nói của bạn.
  • Ghi âm ở một nơi yên tĩnh
  • Nói theo cách bạn nói với người khác
 6. Nếu muốn thiết bị tự động mở khóa khi bạn nói "Ok Google", hãy bật tùy chọn Mở khóa bằng Voice Match.

Bước 5: Nói "Ok Google"

Để xem sự cố đã được khắc phục chưa, hãy nói "Ok Google".

 1. Nếu bạn ở khu vực ồn ào, hãy tắt tiếng ồn nền hoặc đi đến nơi nào đó yên tĩnh hơn.
 2. Nói "Ok Google" theo cách bạn nói với người khác.

Nếu tính năng "Ok Google" vẫn không hoạt động, bạn có thể tìm cách hướng dẫn Google nhận dạng lại giọng nói của bạn.

Nhận thêm trợ giúp hoặc gửi phản hồi

Thiết bị Pixel và Nexus

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, hãy mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng cài đặt.
 2. Cuộn xuống và nhấn vào Mẹo và hỗ trợ.
 3. Từ đây, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, trò chuyện với chúng tôi hoặc gửi phản hồi.

Các thiết bị Android khác

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Ứng dụng Google.
 2. Ở trên cùng bên trái của Màn hình chính, nhấn vào biểu tượng Menu Menu sau đó Gửi phản hồi.
 3. Cho chúng tôi biết về sự cố rồi nhấn vào Gửi Gửi.

Gửi phản hồi sẽ giúp chúng tôi khắc phục sự cố nhưng chúng tôi sẽ không trả lời bạn trực tiếp.

Nếu thiết bị của bạn hiện không phản hồi, hãy làm theo các bước sau để thử khắc phục sự cố.

Bước 1: Bật "Ok Google"

 1. Mở ứng dụng Google Google .
 2. Ở trên cùng bên trái của Màn hình chính, nhấn vào ảnh hồ sơ của bạntiếp đến Tìm kiếm bằng giọng nói.
 3. Bật từ nóng "Ok Google".

Bước 2: Kiểm tra bản cập nhật ứng dụng Google

 1. Truy cập trang ứng dụng Google.
 2. Nhấn vào Cập nhật. (Nếu thấy "Mở" thì nghĩa là bạn đã có phiên bản mới nhất.)

Bước 3: Nói "Ok Google"

Để xem sự cố đã được khắc phục chưa, hãy nói "Ok Google".

 1. Nếu bạn ở khu vực ồn ào, hãy tắt tạp âm hoặc tới nơi nào đó yên tĩnh hơn.
 2. Nói "Ok Google" theo cách bạn nói với người khác.

Nhận thêm trợ giúp hoặc gửi phản hồi

Truy cập diễn đàn trợ giúp

Bạn có thể đặt câu hỏi và tìm câu trả lời trong Diễn đàn trợ giúp của Google.

Gửi phản hồi

 1. Mở ứng dụng Google Google .
 2. Ở trên cùng bên trái của Màn hình chính, nhấn vào ảnh hồ sơ của bạntiếp đếnPhản hồi.
 3. Cho chúng tôi biết về sự cố rồi nhấn Gửi Gửi.

Gửi phản hồi sẽ giúp chúng tôi khắc phục sự cố nhưng chúng tôi sẽ không trả lời bạn trực tiếp.

* Nguồn: Google Search

Was this article helpful?

Để lại bình luận?