Nhận phần thưởng từ FACEIT

Bạn có thể đủ điều kiện nhận điểm và phần thưởng của FACEIT bằng cách kết nối với Tài khoản Google với tài khoản FACEIT của bạn và xem các trận đấu trực tiếp của giải Esports Championship Series trên YouTube Gaming.

Xin lưu ý rằng để hội đủ điều kiện nhận phần thưởng, bạn phải đăng ký tài khoản FACEIT với tài khoản CS:GO. Tìm hiểu cách làm.

Kết nối các tài khoản

 1. Đăng nhập vào YouTube Gaming.
 2. Trong biểu tượng Menu , hãy chọn Cài đặt.
 3. Trong phần "Tài khoản đã kết nối", hãy chọn FACEIT.
 4. Nhấp hoặc nhấn vào KẾT NỐI VỚI FACEIT.
  • Nếu bạn không có tài khoản FACEIT, hãy làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản. Sau đó, bạn có thể bắt đầu từ Bước 2.
 5. Đăng nhập vào tài khoản FACEIT.

Sau khi kết nối các tài khoản, hãy xem các trận đấu trực tiếp của giải Esports Championship Series từ kênh FACEIT để có đủ điều kiện nhận phần thưởng.

Hủy kết nối các tài khoản

 1. Đăng nhập vào YouTube Gaming.
 2. Trong biểu tượng Menu , hãy chọn Cài đặt.
 3. Trong phần "Tài khoản đã kết nối", hãy chọn FACEIT.
 4. Nhấp hoặc nhấn vào HỦY KẾT NỐI FACEIT.
Lưu ý: Sau khi hủy kết nối các tài khoản, bạn sẽ không còn đủ điều kiện nhận phần thưởng bằng cách xem các trận đấu trực tiếp của giải Esports Championship Series trên YouTube Gaming nữa. FACEIT có thể lưu giữ hồ sơ về những lần xem đó dù bạn đã hủy kết nối các tài khoản. Vui lòng truy cập vào tài khoản FACEIT của bạn để quản lý dữ liệu.

Câu hỏi thường gặp

Tôi đã kết nối các tài khoản của mình và đang xem các trận đấu trực tiếp của giải Esports Championship Series từ kênh FACEIT. Vì sao tôi không nhận được bất kỳ phần thưởng nào?

FACEIT lựa chọn ngẫu nhiên một số người xem đã liên kết tài khoản của họ và đang xem các trận đấu trực tiếp trên YouTube Gaming để trao phần thưởng.

Làm cách nào để tôi biết được mình có giành được phần thưởng nào hay không?

Phần thưởng FACEIT sẽ được chuyển đến tài khoản FACEIT của bạn sau khi bạn thắng cuộc. Tuy nhiên, có thể cần tới 1 ngày để phần thưởng xuất hiện trong tài khoản. Tìm hiểu thêm.

Tính năng này có hoạt động trên thiết bị di động không?

Có, người xem YouTube Gaming xem trên thiết bị di động đều đủ điều kiện nhận phần thưởng. Bạn cũng có thể kết nối hoặc hủy kết nối với tài khoản của mình trên thiết bị di động bằng cách truy cập vào phần Cài đặt tại gaming.youtube.com.

Những tài khoản nào không đủ điều kiện nhận phần thưởng?

Có một số tài khoản có thể không đủ điều kiện nhận phần thưởng, bao gồm những tài khoản liên kết với nhiều chủ sở hữu và người quản lý vì chúng tôi không thể xác định được chủ sở hữu duy nhất của tài khoản.

Tôi không thể kết nối tài khoản của mình với FACEIT. Tôi nên làm gì?

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập. Ngoài ra, các kênh và tài khoản thương hiệu không thể kết nối với FACEIT. Vui lòng đăng nhập vào kênh cá nhân của bạn để liên kết với FACEIT.

Tôi không thể kết nối với tài khoản trên trình duyệt IE 11. Tôi nên làm gì?

Hiện chưa có tính năng kết nối và hủy kết nối với tài khoản FACEIT trên trình duyệt IE 11. Vui lòng sử dụng trình duyệt khác để kết nối và hủy kết nối với tài khoản FACEIT.

* Nguồn: Youtube

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Nhận phần thưởng từ FACEIT

Bạn có thể đủ điều kiện nhận điểm và phần thưởng của FACEIT bằng cách kết nối với Tài khoản Google với tài khoản FACEIT của bạn và xem các trận đấu trực tiếp của giải Esports Championship Series trên YouTube Gaming.

Xin lưu ý rằng để hội đủ điều kiện nhận phần thưởng, bạn phải đăng ký tài khoản FACEIT với tài khoản CS:GO. Tìm hiểu cách làm.

Kết nối các tài khoản

 1. Đăng nhập vào YouTube Gaming.
 2. Trong biểu tượng Menu , hãy chọn Cài đặt.
 3. Trong phần "Tài khoản đã kết nối", hãy chọn FACEIT.
 4. Nhấp hoặc nhấn vào KẾT NỐI VỚI FACEIT.
  • Nếu bạn không có tài khoản FACEIT, hãy làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản. Sau đó, bạn có thể bắt đầu từ Bước 2.
 5. Đăng nhập vào tài khoản FACEIT.

Sau khi kết nối các tài khoản, hãy xem các trận đấu trực tiếp của giải Esports Championship Series từ kênh FACEIT để có đủ điều kiện nhận phần thưởng.

Hủy kết nối các tài khoản

 1. Đăng nhập vào YouTube Gaming.
 2. Trong biểu tượng Menu , hãy chọn Cài đặt.
 3. Trong phần "Tài khoản đã kết nối", hãy chọn FACEIT.
 4. Nhấp hoặc nhấn vào HỦY KẾT NỐI FACEIT.
Lưu ý: Sau khi hủy kết nối các tài khoản, bạn sẽ không còn đủ điều kiện nhận phần thưởng bằng cách xem các trận đấu trực tiếp của giải Esports Championship Series trên YouTube Gaming nữa. FACEIT có thể lưu giữ hồ sơ về những lần xem đó dù bạn đã hủy kết nối các tài khoản. Vui lòng truy cập vào tài khoản FACEIT của bạn để quản lý dữ liệu.

Câu hỏi thường gặp

Tôi đã kết nối các tài khoản của mình và đang xem các trận đấu trực tiếp của giải Esports Championship Series từ kênh FACEIT. Vì sao tôi không nhận được bất kỳ phần thưởng nào?

FACEIT lựa chọn ngẫu nhiên một số người xem đã liên kết tài khoản của họ và đang xem các trận đấu trực tiếp trên YouTube Gaming để trao phần thưởng.

Làm cách nào để tôi biết được mình có giành được phần thưởng nào hay không?

Phần thưởng FACEIT sẽ được chuyển đến tài khoản FACEIT của bạn sau khi bạn thắng cuộc. Tuy nhiên, có thể cần tới 1 ngày để phần thưởng xuất hiện trong tài khoản. Tìm hiểu thêm.

Tính năng này có hoạt động trên thiết bị di động không?

Có, người xem YouTube Gaming xem trên thiết bị di động đều đủ điều kiện nhận phần thưởng. Bạn cũng có thể kết nối hoặc hủy kết nối với tài khoản của mình trên thiết bị di động bằng cách truy cập vào phần Cài đặt tại gaming.youtube.com.

Những tài khoản nào không đủ điều kiện nhận phần thưởng?

Có một số tài khoản có thể không đủ điều kiện nhận phần thưởng, bao gồm những tài khoản liên kết với nhiều chủ sở hữu và người quản lý vì chúng tôi không thể xác định được chủ sở hữu duy nhất của tài khoản.

Tôi không thể kết nối tài khoản của mình với FACEIT. Tôi nên làm gì?

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập. Ngoài ra, các kênh và tài khoản thương hiệu không thể kết nối với FACEIT. Vui lòng đăng nhập vào kênh cá nhân của bạn để liên kết với FACEIT.

Tôi không thể kết nối với tài khoản trên trình duyệt IE 11. Tôi nên làm gì?

Hiện chưa có tính năng kết nối và hủy kết nối với tài khoản FACEIT trên trình duyệt IE 11. Vui lòng sử dụng trình duyệt khác để kết nối và hủy kết nối với tài khoản FACEIT.

* Nguồn: Youtube

Was this article helpful?

Để lại bình luận?