Rời Chương trình Đối tác YouTube

Bạn có thể tắt hoàn toàn tính năng kiếm tiền trên kênh của mình bằng cách làm theo hướng dẫn cách rời Chương trình Đối tác YouTube.

Nếu rời Chương trình Đối tác YouTube, bạn sẽ không còn kiếm được bất kỳ khoản tiền nào từ YouTube nữa. Ngoài ra, bạn cũng sẽ mất quyền được hưởng các lợi ích của Chương trình Đối tác YouTube, chẳng hạn như hỗ trợ qua email.

  1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng tài khoản > Creator Studio.
  3. Ở bên trái, hãy chọn Kênh > Kiếm tiền.
  4. Trong phần "Xem lại hoặc thay đổi", hãy chọn Rời Chương trình Đối tác YouTube.
  5. Trong cửa sổ bật lên, hãy nhấp vào Thoát
Nếu tham gia mạng đa kênh (MCN), bạn cần xoá quyền truy cập của mạng đa kênh vào kênh của mình thì mới có thể rời Chương trình Đối tác YouTube.

Để tham gia lại Chương trình Đối tác YouTube, hãy làm theo hướng dẫn cách đăng ký một lần nữa.  

* Nguồn: Youtube

Was this article helpful?

Để lại bình luận?

Rời Chương trình Đối tác YouTube

Bạn có thể tắt hoàn toàn tính năng kiếm tiền trên kênh của mình bằng cách làm theo hướng dẫn cách rời Chương trình Đối tác YouTube.

Nếu rời Chương trình Đối tác YouTube, bạn sẽ không còn kiếm được bất kỳ khoản tiền nào từ YouTube nữa. Ngoài ra, bạn cũng sẽ mất quyền được hưởng các lợi ích của Chương trình Đối tác YouTube, chẳng hạn như hỗ trợ qua email.

  1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng tài khoản > Creator Studio.
  3. Ở bên trái, hãy chọn Kênh > Kiếm tiền.
  4. Trong phần "Xem lại hoặc thay đổi", hãy chọn Rời Chương trình Đối tác YouTube.
  5. Trong cửa sổ bật lên, hãy nhấp vào Thoát
Nếu tham gia mạng đa kênh (MCN), bạn cần xoá quyền truy cập của mạng đa kênh vào kênh của mình thì mới có thể rời Chương trình Đối tác YouTube.

Để tham gia lại Chương trình Đối tác YouTube, hãy làm theo hướng dẫn cách đăng ký một lần nữa.  

* Nguồn: Youtube

Was this article helpful?

Để lại bình luận?